Blog >  

 

2013 metų vasario pradžioje praėjau kursus Olandijoje  Prins atstovybėje